Kraftledningar – att etablera kontaktytor och nätverk mellan skola och arbetsliv

  • 28 juni, 2019

  • Kraftledningar

  • Science Center

Framtidens arbetskraft sitter i klassrummet idag. För att långsiktigt lösa sysselsättningsfrågorna, säkra tillgången till arbetskraft och åstadkomma bättre matchning behövs kontinuerliga ”Kraftledningar” som binder samman skola, näringsliv och arbetsplatser. Detta projekt vill bidra till att nätverk mellan aktörerna etableras, på lokal, delregional och interregional nivå. Projektet genomförs av Innovatum, INSPIRIA, skolor och näringsliv inom Fyrbodal och Østfold.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB
kraftledningar-bild-1600x900

Framtidens arbetskraft sitter i klassrummet idag. För att långsiktigt lösa sysselsättningsfrågorna, säkra tillgången till arbetskraft och åstadkomma bättre matchning behövs kontinuerliga ”Kraftledningar” som binder samman skola, företag och arbetsplatser. Detta projekt vill bidra till att nätverk mellan skola och arbetsliv etableras, på lokal, delregional och interregional nivå. Projektet genomförs av Innovatum, INSPIRIA, skolor och näringsliv inom Fyrbodal och Østfold.

Science centers såsom Innovatum och INSPIRIA har en samlad kompetens och erfarenhet av att möta ungdomar på en informell arena. Detta samt kontakten med näringslivet och det etablerade samarbetet med skolorna och akademin är en garant för att kunna genomföra det arbete som krävs: ge information, inspiration och motivation till ungdomar så att de förstår hur samhället fungerar och bättre kan hitta sin aktiva roll i det.