Verklighetsbaserat lärande för Hållbar Utveckling för F-6

  • 6 februari, 2019

  • Science Center

  • Skola

Att utveckla elevers handlingskompetens genom ett fiktivt scenario som synliggör konflikt- och synergieffekter mellan olika intressen och behov.

Skulle du vilja jobba så med dina elever kring hållbar utveckling?
Anmäl dig då till Innovatums fortbildning den 13 augusti!

Eftermiddagen inleds med en föreläsning om undervisning för hållbar utveckling. Därefter deltar ni i en workshop kring ett elevnära scenario med en ”skolskog” och nybyggnation av en för samhället viktig funktion i centrum. I denna genomför vi några praktiska övningar utomhus.

Vi avslutar dagen med att tillsammans fundera kring hur man kan väcka, utveckla och ta vara på elevernas engagemang i hållbarhetsfrågor.

Läs mer! ›
hallbar-utveckling