Nano2All

Bidra till Ansvarsfull forskning och innovation inom nanoteknik

Nanoteknologi används redan nu ofta i vardagsprodukter och kommer säkerligen att spela en stor roll i vår framtid. Användandet av nanoteknik har dock väckt oro för potentiella hälsorisker, miljömässiga risker och bredare sociala och etiska frågor om möjliga oförutsedda långtidskonsekvenser.

För att bemöta denna oro kring nanotekniken har en ny metod tagits fram, som kallas Ansvarsfull Forskning och Innovation (Responsible Research and Innovation – RRI). RRI betyder att samhällets aktörer (medborgare, forskare, beslutsfattare, näringsliv, och olika organisationer med flera) arbetar tillsammans för att bättre länka både forsknings- och innovationsprocesser och deras produkter med behoven, förväntningarna och värderingarna som finns i samhället.

Innovatums roll i Nano2All projektet är framförallt att hålla i dialog-eventen samt att bjuda in deltagare till dem och dokumentera vad som händer under dialogerna. Vi kommer att arbeta med medborgarsidan på den Europeiska elektroniska informationsplattformen.

Detaljer

Innovatums roll

Under 2017 anordna två stora dialog-event på Innovatums science center för att tillsammans med inbjudna intressegrupper diskutera kring nanoteknik.

Parter

Innovatum

ECSITE – Bryssel

ICN2 – Barcelona

Bloomfield Museum – Jerusalem

MUSE – Trento, Italien

TRACES – Paris

Tekniska Universitetet i Bialystok – Polen

Projekttid

 Oktober 2015 – mars 2019

Budget

 1 miljon €

Finansiär

EU:s program för forskning och innovation – Horizon 2020.

horizon 2020

Nyheter om projektet